Home > News & Articles > "Organisatie groei door persoonlijke groei.."

"Organisatie groei door persoonlijke groei."

November 21, 2018

Omega Thermo Products BV. is er van doordrongen dat haar medewerkers het belangrijkste kapitaal is wat de organisatie bezit.
Voldoende gekwalificeerd, vitaal en gemotiveerd personeel is noodzakelijk om te kunnen meebewegen in de branche. In dit kader wenst Omega de eigen regie van de medewerker, het ondernemerschap en het eigenaarschap te versterken.
Om slagkracht te winnen als organisatie zal Omega moeten inzetten op dynamiek in de bedrijfsvoering. Hierbij past ook het investeren op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en bijpassend georganiseerde processen en het bevorderen van een flexibele werkcultuur waarbij er een blijvende balans is tussen werk en privé.
Door medewerkers in hun kracht te zetten, in een veilige, gezonde en prettige omgeving zal Omega Thermo Products BV als organisatie verder groeien.

Beoogde resultaat
Inzicht in sterkte en ontwikkelpunten betreffende de organisatie en het optimaliseren van de werksfeer. (terugdringen werkstress en verzuim en het bevorderen van een leuke werksfeer).

Bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving waardoor alle medewerkers duurzaam inzetbaar zijn.

De groei en externe veranderende omstandigheden dienen te worden vertaald naar de organisatie en medewerkers waardoor iedereen in balans blijft en medewerkers voldoende gestimuleerd worden om zich te blijven ontwikkelen.

  • Medewerkers stimuleren maximaal rendement te behalen;
  • Vergroten zelfbewustzijn, zelfredzaamheid en ondernemerschap werknemer;
  •  Vergroten van de interne mobiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden;
  •  Bepalen van benodigde competenties per functie;
  •  Inzicht in ontwikkelpunten, vitaliteit en energieniveau per medewerker

 “Duurzame inzetbaarheid is een grote uitdaging in deze tijd van vergrijzing, ontgroening en veranderende arbeidsrelaties. Werkgevers en werknemers hebben een gezamenlijk belang. Met de onzekerheid over pensioen en/of AOW-gerechtigheid heeft de individuele medewerker het belang om zowel het hoofd als het lijf fit en vitaal te houden, om kennis en kunde goed op peil te houden, om employabel te blijven. Als werkgever hebben wij belang bij goed gekwalificeerde, vitale, ondernemende en gemotiveerde medewerkers.” Aldus directeur Harm-jan Oonk