Home > Nieuws & Artikelen > Warmte terugwinnen met Pillow Plates

Warmte terugwinnen met Pillow Plates

oktober 21, 2019

Hoe Pillow Plates worden gebruikt voor het terugwinnen van warmte: 10.7850 kWh per jaar. 

Bijna alle productieprocessen vereisen veel energie. Dit resulteert in restwarmte. Een van deze productieprocessen is de Papierindustrie.

Een aanzienlijke hoeveelheid restwarmte wordt gegenereerd als een bijproduct van het papierproductieproces. Het grootste gedeelte van deze restwarmte kan niet hergebruikt worden omdat het een hoge vochtigheidsgraat en/ of ongewenste gasvormige of deeltjesvormige verontreiniging bevat.

Een warmtewisselaar is een belangrijk element in het efficient omgaan met energie in de papierfabrieken, door middel van:

  • Concurrentievoordeel door kosten besparingen
  • Reductie van broeikasgasemissies
  • Verminderede ketelbelasting

Dit artikel van het eerste nummer van Heat Exchanger World Magazine beschrijft hoe dit met Pillow Plates kan worden bereikt.