Home > Producten > Lasergelaste Tank Componenten > Lasergelaste Tank Platen

Pillow Plates als tankwand

In veel industrieën worden tegenwoordig Omega Pillow Plates gebruikt om tanks te verwarmen of te koelen. Pillow Plates hebben een hogere warmteoverdrachtssnelheid en zijn vaak goedkoper in productie omdat er geen nabewerkingen meer hoeven plaats te vinden. Daarnaast kunnen bij Pillow Plates ook dunnere materialen worden gebruikt dan bij half pipe tankwanden of dubbelzijdige constructies.
Materiaaldelen van een tank die u wilt verwarmen of koelen doormiddel van Pillow Plates, kunt u bij ons bestellen of aanleveren. Uw tankplaten worden door onze laserlasmachines gelast, waarna u het in de gewenste vorm kunt laten walsen.
Na montage van de tank, worden de Pillow Plates opgeblazen. 

 

Half pipe / Dubbele wand tanks

Van oudsher kregen tanks die verwarmd of gekoeld moesten worden een dubbele wand, later werd er steeds meer met half pipe constructies gewerkt. Inmiddels worden er de meeste nieuw gebouwde tanks met Pillow Plates bekleed.
In de tankbouw speelt ruimtebehoefte een belangrijke rol. Vergeleken met half pipe constructies bespaart u met Omega Pillow Plates tot 1/3 van de ruimte. Daarnaast is het gemakkelijker om een uitsparing (b.v. voor een mangat) in de mantel van de tank te maken op de door u gewenste plek.
Wij maken graag en vrijblijvend een warmte berekening voor u.

WARMTEBEREKENING LATEN MAKEN  

MINDER MANUREN

DUNNERE MATERIALEN

GEEN NABEWERKING

Pillow Plate Tank
Pillow Plate wine tank
Pillow Plate beer tanks
Pillow Plate milk tank
Pillow Plate tank
Pilow Plate wine tanks

VOORDELEN PILLOW PLATES T.O.V. HALF PIPE EN DUBBELE WAND TANKS

  • Lagere productiekosten doordat minder manuren zijn vereist
  • Minder materiaalkosten omdat er met dunnere materialen kan worden gelast
  • Geen nabewerking (slijpen) van binnenzijde tank nodig
  • Veel hogere warmteoverdrachtscoëfficiënt

Tank platen voor alle industrieën

Onze Omega Pillow Plates worden in de voedingsindustrie bij de bouw van melk-, bier, wijn, dranken en cacaotanks ingezet. Maar ook bij druktanks in de chemische en farmaceutische industrie. Omega Pillow Plates tankplaten zijn geschikt voor elke tank die verwarmd of gekoeld moet worden.
Wilt u meer weten over het ontwerp of een warmteberekening laten maken? Neem contact op met één van onze engineers.

CONTACT EEN ENGINEER